Prohlížeč - Zeměpis [window][náhled][close]
[window][viewer][close]
[obrázek] [obrázek]

 
[kalendář]


Je Den země,
15. Travia (podzim) roku
53 Hala,

hodina a minuta .
--- Navigace ---


--- Menu ---

 
[Zeměpis]

Zeměpis

Kdo jsme a kam směřujeme? Tuto otázku si lidé kladou od dob, kdy začali uvažovat v abstraktních pojmech. (Tzn. ti praktičtěji založení se takovými kravinami nezabývají nikdy.) Kdo jste, to vám sice neřekneme, ale k druhé otázce nabízíme něco málo hrdinové nacházejí.


Svět se jmenuje Dere a tvoří ho převážně rozlehlé oceány. Může se jednat o Zemi před dávnými časy, ale i svět zcela jiný. (Tuto skutečnost se nám zatím nepodařilo zjistit, ale při pohledu na tvary Aventurie by se o ní jako eurasijské desce uvažovat dalo.) Každopádně planeta jako každá jiná, má severní a jižní pól a na obou je pěkná kosa :)

AVENTURIE

Aventurie je největší kontinent na Dere. Táhne se od severního pólu až po tropické pásmo, a proto na něm můžeme nalézt všechny typy podnebí a jim příslušných krajin. Převládá zde les, neboť světadíl není příliš hustě osídlen, a cestování je tudíž velmi nebezpečné, ačkoli jsou města a vesnice většinou propojeny cestami různé kvality a značení a většina řek umožňuje dopravu zboží i osob. Většina Aventurijců je přesvědčena o placatosti světa a osvícené poznatky o jeho kulatosti sem pronikají jen pomalu.


Kontinent měří ze severu na jih asi 3.000 km a v nejširším místě od pobřeží k pobřeží má 2.000 km. Cesta po souši z nejsevernějšího bodu k jižnímu mysu Brabak trvá minimálně tři měsíce (pokud máte koně).


Další světadíly jsou: Glawanga, Lahmaria ("Potopený kontinent"), Myranor (též zvaný Güldenland, což by při troše fantazie šlo přeložit jako "Zlatá země", Ras Tabor, Země obrů neboli Rakhshazastan a poslední Uthuria.


Teď něco o jednotlivých oblastech Aventurie. Informace jsou bohužel velmi omezeny mojí znalostí němčiny...

Dálný Sever a země Yeti

Dálný Sever tvoří pásma hor Firnklippen ("Ledovcem odříznuté"), Nebelzinnen ("Mlžné hory"), Eiszinnen ("Ledové vrchy") a Grimmfrostöde ("Pustina krutých mrazů"), nehostinné kamenité oblasti, kde žijí pouze lovci kožešin, fjarningští ledoví barbaři a skupiny ledových elfů. v Ledových vrších sídlí rovněž bělosrstí orkové, vedení významným šamanem jménem Uigar Kai.

Zemí Yeti jsou nazývány nejsevernější aventurijské ostrovy. Název pochází od sněžných příšer yetiů. Po celý rok zde vládne tuhá zima. Pouze na dva až tři měsíce roztává led na pobřeží, zatímco hory ve vnitrozemí jsou věčně pokryté sněhem. Kolují nejrůznější legendy o tom, co je ukryto pod ledovým pancířem: bájné poklady, zaniklá města, létající elfí lodě, pověstné polární diamanty nebo dokonce zlo samotné. Dál už je jen obrovská ledová pláň, kam až oko dohlédne.

Gloranie

Tato říše se rozkládá od Paavi až po několik mil jižně od Bjaldornu. Stejně jako ve vnitrozemí ostrovů Yeti, i zde panuje věčný led. Není to však přirozený chlad, nýbrž ledový dech démona Nagracha, který nepovoluje ani v létě. Panovnicí této říše je totiž krutá čarodějka Glorana, která uzavřela pakt s pány mrazu. Ocitla se uprostřed boje mezi několika stranami: démonkou-vlčicí Kyrjakou, Bílým medvědem, o němž se traduje, že je to nejvyšší kněz kultu Firuna, a Iloinen Labutí dcerou, potomkem polobohyně Ifirn. Těch několik lidí, kteří tu žijí, slouží rovněž Gloraně. V této říši jeden čas pobývala také elfka Pardona, proslulá experimenty s vylepšováním lidských a elfích těl.

Elfí země

Je to nejvyší označení pro velkou oblast osídlenou elfy v horách Salamandersteinen ("Salamandří kameny") a kolem Devítiokého jezera. Odděleni od lidí zde žijí lesní elfové, zatímco zelené elfy je možné potkat i v jiných oblastech Aventurie. Ledoví elfové žijí ve své vlasti, na severu v pustině Grimmfrostöde.

[Svelltský svaz] Svelltský svaz

Svaz jako takový už vlastně neexistuje, takže se dnes těmto oblastem říká prostě "oblast Svelltu". Zanikl při invazi skřetů roku 154 před pádem Bosparanu. Riva byla srovnána se zemí, a znovu vystavěna byla o téměř 600 let později. Od rozbití svazu zde vládnou absolutní mocí kmeny skřetů a platí pouze právo silnějšího.

Skřetí země

Je tvořena kopcovitou krajinou obklopenou hoskými masivy. Skřeti tu vládnou tvrdou rukou s nemytými pařáty, a nejvyšším skřetím bossem je Aikar Brazoragh (to není jméno, ale titul, znamená něco jako "válečník Brazoraghův" - B. je jeden z dvojice nejvyšších skřetích bohů - a je jeho prorokem a šampiónem. To byl i ten poslední skřet z Blade of Destiny.). Kromě skřetů zde žije několik osamělých obyvatel, ještěří lid, jednorožci, obři a údajně i draci.

[Thorwal] Thorwal

Oblast na severozápadě Aventurie. Leží převážně na pobřeží a je domovem Thorwalců, národa mořeplavců a pirátů. Nejdůležitějšími přístavy jsou Thorwal, Prem a Olport. I tady jsou potíže se skřety, ale ruku na srdce - kdo je nemá?

[Nostrie] Nostrie

Malé království na západě, proslulé svou nenávistí k Andergastu a počtem goblinů, který tu žije. Je zde pevně zaveden feudální systém a různé šlechtické tituly, královnou je Yolande II. Kasmyrin. Obchodní kontakty se zahraničím zprostředkovává Salza (přímé spojení s Thorwalem) a hlavní město Nostria.

Engasal

Nezávislé vévodství v údolí řeky Ingval se pyšní opěvovanou i zatracovanou zvláštní školou magie. Státním náboženstvím je kult Rahji.

[Andergast] Andergast

Malé, chudé, zaostalé a řídce osídlené království svádějící bezpočet válek s Nostrií. Králem je Efferdan I. z Hussbek-Galahanu. Po dlouhou dobu byl Andergast provincií Říše středu, ale stejně jako Nostrijci přepisují své dějiny a vytvářejí historické padělky. Neexistuje zde rovnoprávnost mužů a žen, které nemohou vykonávat spoustu povolání nebo nosit kalhoty.

[Bornland] Bornland

Tato země na severovýchodě Aventurie má poměrně silnou šlechtickou základnu. Jejich poddaní bohužel nemají příliš mnoho práv, zejména v provincii Sewerien. Království je trvale ve válečném stavu a na celém území platí stanné právo. Vládne zde maršál volený z řad šlechticů, momentálně je to gryfí válečnice a čarodějka Thesia Jadviga z Ilmensteinu (žena s křídly).

[Říše Středu] Říše Středu

Největší státní útvar Aventurie, jehož oficiální název zní Svaté Nové císařství Gryfího trůnu v Garethu, častěji se mu však říká Nová říše. Zabírá velkou část severní poloviny kontinentu. Vznikl po II. bitvě s démony, z padlé Bosparanské říše. Vládne tu šlechta s císařem v čele.

[Říšě Horas] Říše Horas

Toto císařství zabírá západní pobřeží kontinentu. Vzniklo ze Staré říše, která se od Nové říše odtrhla roku 752 BF. Samozvanou císařovnou se stala Amene III. Horas z domu Firdayon a nadále upevňovala svou moc skrze diplomacii a válku - tak získala např. Drôl, Kyklopské ostrovy nebo kolonie v Jižním moři. Říše Horas je nejmodernizovanějším státem v Aventurii, hlavními bohy jsou Horas a Hesinda.

Aranien] Aranien

Království na východním pobřeží, náležející k tulamidijskému kulturnímu okruhu. Roku 995 BF získalo nezávislost na Říši středu a stalo se samostatným státním útvarem. Bylo dříve rozděleno na dvě části, "civilizovanou", kde uctívají Dvanáct bohů, a Oron, část Temných zemí. Na přelomu let 1027 a 1028 BF došlo k válce, která sice trvala pouhých 35 dnů, ale opět sjednotila obě části země. Bývalý Oron se tak znovu připojil k Aranienu jako sultanát Zorgan a sultanát Elburum. Králem je významný válečník Schah Arkos II. s manželkou Eleonorou.

[Fasar] Fasar

Sultanát a zároveň nejstarší lidské město na kontinentu (založen 2049 vBF Rashtulem Al'Sheikem). Během válek se škorpiony přišlo město o hradby. Rozkládá se na kopcích a jednotlivé čtvrti jsou celkem nezávislé. Najdeme zde spoustu rozmanitých budov a stylů, od nomádských stanů a hliněných chýší přes viadukty až k palácům. Město je známé spoustou žebráků, kapsářů, proroků a úkladných vrahů. Vládnou mu Vznešení, skupina bohatých a vlivných občanů prosazující svou moc skrze armádu žoldnéřů. Nachází se zde Akademie duchovních umění a Akademie kouzel.

[Khunchom] Khunchom

Obrovský tavicí kotel všech možných národů a kultur, ve kterém život přímo vře. Směřuje sem spousta uprchlíků z Maraskanu. Khunchom je typické tulamidské přístavní město, které se proslavilo zejména každoročním setkáním kejklířů z celé Aventurie, proslulými mistry kováři a výrobou špičkové oceli. Stojí zde Akademie Dračího vejce, která vlastní největší sbírku magických artefaktů na světě a zaměřuje se na magickou práci s objekty, telepatii a alchymii, dále chrámy všech Dvanácti bohů kromě Firuna a spousta léčivých pramenů.

[Chalífát] Chalífát

Velká říše dynastie Novadi z národa Maugiridů. Její velkou část zabírá poušť Khôm. Jediným bohem je Rastullah a hovoří se zde pouze tulamidsky. Hlavním městem je Unau, ale sultán Malkillah III. sídlí v Mherwedu. Kmeny pouštních lidí žijí většinou kočovným životem, ale někteří se usadili i ve městech a oázách.

[Al'Anfa] Al'Anfa

Al'Anfské impérium leží v jižní Aventurii a jeho centrem je oblast kolem hlavního města Al'Anfa. Charypso a Mengbilla jsou na něm do značné míry nezávislé. Hlavním nástrojem moci impéria je Černá armáda. Neuznávají žádné smlouvy s okolními státy a se všemi zahraničními mořeplavci jednají jako s piráty. Navazují na tradice meridianské říše, vláda je aristokratická.

[Brabak] Brabak

Toto království se nachází na stejnojmenném jižním mysu kontinentu a je známé obtížným přístupem po moři. Typická je pestrá směsice lidí, zahrnující obyvatele okolních zemí i cestovatele připlouvající po moři. Kromě Dvanácti bohů zde vyznávají spoustu dalších náboženství, kultů a místních bůžků. Střídá se období sucha a dešťů a pěstuje se zejména rýže. Král je volen grémiem ze sedmi "Velkých rodů", momentálně je to Mizirion III. z rodu De Sylphur.

[Trahelien] Trahelien

Pod tímto jménem je znám v Říši středu, oficiální název je Káhet ni Kemi. Jeho dějiny začaly před mnoha tisíci lety a dnes slouží jako vzor kulturního obrození. Králem je Nisut Ela XV. Setepen a vládne zejména náboženskou formou.

[Sylla] Sylla

Zdánlivě snadná kořist všech možných pirátů a loupežníků, která stále bojuje s Černou aliancí. Čtyřikrát v roce se zde koná "obrácený" trh s otroky, při němž mohou být zajatci z posledních měsíců svými rodinami za vysoké částky vykoupeni.

Temné země

Jsou to říše nově vzniklé po Borbaradově invazi na východě. Jinak se jim říká také Heptarchie (heptarcha je označení pro nositele Koruny démonů). Každá z nich je ovlivněna jednou částí sedmihroté Koruny démonů. Jsou to: Xeraanien, dále tzv. Císařství démonů (území kolem města Yol-Ghurmak), Maraskan, Hadí říše (centrální ostrov Maraskanu), Gloranie, Warunk a Oron, který ale získal zpět Arkos a připojil ho k Aranienu (viz výše).

MAPY

Geografická a politická mapa

[mapa Aventurie] [mapa Aventurie]

KOMENTÁŘE


Přidat komentář

24.07.2018, 14:10:20 - [mailto] ABloclowcale (web) napsal(a):

[comment]Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps. https://www.cialispascherfr24.com/cialis-publicite/
25.12.2010, 03:12:29 - [mailto] Drekorian (web) napsal(a):

[comment]Ahoj, tady má někdo mapu větší a anglicky. http://home.arcor.de/varana/AventuriaMap.jpg

[Na začátek stránky] [Zpět na index]
 
Design by Xeon.cz © 2005 - 2023