Prohlížeč - Systém boje [window][náhled][close]
[window][viewer][close]
[obrázek] [obrázek]

 
[kalendář]


Je Den země,
15. Travia (podzim) roku
53 Hala,

hodina a minuta .
--- Navigace ---


--- Menu ---

 
[Systém boje]

Systém boje

Tento článek by vám měl sloužit jako jednoduchý průvodce bojem, se kterým se setkáte v průběhu všech tří episod nespočetněkrát. Nečekejte zde žádný zaručený trik nebo dokonce podvod, který by vám vyhrál každý souboj bez větší námahy. Zabývat se zde budeme především taktikou boje a získáním výhody oproti nepříteli (je-li to možné).

TYP BOJE

Souboj je možné provést celkem třemi následujícími způsoby.

1. Ruční boj

Tato varianta je pro zkušeného hráče tou nejlepší volbou. Dokáže zde totiž naplno uplatnit své znalosti a zkušenosti a boj ve velké většině případů dopadá úspěchem, nebo alespoň lépe, než boje automatické. Pro nováčka je to dobrá příležitost, jak se naučit a získat potřebné zkušenosti.

2. Boj počítače

Spočívá v tom, že se počítač ujme hráčských postav a ovládá je, jak sám "uzná" za nejlepší. Je to sice dosti pohodlná možnost, ale způsob boje se řídí pouze jednoduchými pravidly a konečný výsledek v převážně většině případů dopadá mnohem hůře než v boji manuálním. Není zde možnost využití taktiky, a proto bych ho doporučil pouze opravdovým začátečníkům. Tato možnost má ale i své výhody. Jsou boje, kde taktika není na prvním místě (například proti velmi jednoduchým soupeřům) a můžete si tak zjednodušit práci. Počítačový boj lze kdykoliv zrušit stisknutím aktivní klávesy, nebo kliknutí myší a dále pokračovat ručním soubojem. Při výběru boje počítače je ještě možné si zvolit, zda-li má být v bitvě použita magie, či nikoliv.

3. Vypočítat boj

Vypočítání boje je tou nejjednodušší a nejrychlejší variantou. Pozor, dostupná je až od druhého dílu (Star Trail). Osobně tuto možnost nemám moc rád a využívám jí jen ve výjimečných případech. V praxi jde o to, že celý souboj se odehraje zrychleně tzv. na pozadí a vy vidíte pouze stav vašich a nepřátelských postav. Jak už jsem řekl, je to ta nejrychlejší možnost, ale je velmi, opakuji VELMI nevyzpytatelná. Může se stát, že výsledek je uspokojivý nebo dokonce lepší, než by byl při předchozích dvou možnostech, ale na druhou stranu taky může dopadnout katastrofálně. Jde v podstatě o náhodu vycházející z určitých předpokladů a jednotlivých vlastností každého člena skupiny. Další nevýhodou tohoto způsobu je, že jakmile je jednou zvolen, už nelze vzít zpět a s výsledkem se musí hráč spokojit ať chce nebo ne. Není zase takovou výjimkou, že vypočítání boje proti obtížnějšímu soupeři končí smrtí některého člena skupiny (neberou se zde totiž ohledy na týmovou spolupráci nebo speciální dovednosti), je to zkrátka menší risk. Stejně jako u počítačového boje i zde je před soubojem možnost zvolit, zda-li má být během boje použita magie.

POSTOJE

Za předpokladu, že budeme volit boj ruční (tedy ne automatický), je zde několik doporučených způsobů provedení...

Obranný postoj I.

Obranný postoj "zeď" je obecně vhodný pro boj proti větší přesile nepřátel. Jde o to zamezit protivníkovi možnost obklíčit Vaší skupinu ze všech stran a získat tím velkou výhodu. Je totiž pak velice složité se z takového obklíčení dostat a většinou to končí velkými ztrátami na životní energii, ne-li přímo na životech. Ale k věci. Je důležité najít vhodné místo (nejlépe zeď nebo nějakou překážku), ke kterému se hrdinové mohou shromáždit vedle sebe do jedné řady a zamezit tak nepříteli přístup ze všech stran. Nebo ještě lépe pokud je někde v bojišti úzká cesta, zablokovat ji řadou svých postav a donutit tak nepřítele k paralelnímu boji "muž proti muži", dokud nejsou všichni protivníci přemoženi. V tomto případě si ale musíte dávat pozor a hlídat zdraví jednotlivých hrdinů, případně je pravidelně uzdravovat. Pokud by jeden z nich při boji odpadnul, je důležité ho rychle nahradit jiným nebo změnit obranné postavení, jinak toho nepřítel využije a obklíčí vás. Pokud jsou ve vaší skupině střelci nebo jednotky útočící na dálku, vyměňte jejich zbraně za alternativní na blízko a zařaďte je do obranné linie mezi ostatní. Obklíčený střelec by vám byl stejně k ničemu a jen byste riskovali jeho život.

Obranný postoj II.

Druhá varianta obranného postoje se mnoho neliší od té první. Jde také o eliminaci protivníkovi početní výhody, rozdílná je pouze v rozestavení členů skupiny. Při rozestavení se snažte vytvořit tzv. "hradby" případně "hřeben". "Hradby" se od klasické linie liší tím, že každý druhý člen této řady (pokud to ovšem prostor umožňuje) vždy o jedno políčko vystupuje vpřed z řady a získává tím možnost útočit na stejného protivníka jako jeho soused z boku, kde není tolik chráněn. Ale pozor, zároveň se sám dostává do pozice z části obklíčeného, proto by tuto funkci měli plnit jen ti zdatnější jedinci, s dobrým a kvalitním brněním. Výhodou tohoto postavení je, že se postava, tvořící hradbu, může kdykoliv vrátit zpět a utvořit tak předešlý a bezpečnější postoj jednoduché řady. "Hřeben" je postavení, které lze dobře zrealizovat jen v užších lokacích nebo rohových částech bojiště. Hrdinové se rozestaví tak, jako by chtěli tvořit jednu linii, ale s tím rozdílem, že bude orientována diagonálně. Jednoduše řečeno, udělají šikmou čáru. Oproti "hradbám" to má tu výhodu, že stále zůstává zachována situace jeden proti jednomu, ale i s možností útočit na sousedova protivníka z boku, pokud by potřeboval pomoc. I u těchto dvou postavení platí, že si musíte hlídat stav všech členů zvlášť, aby některý předčasně neodpadl a nevytvořila se tím možnost nepříteli proniknout a obklíčit.

Útočný postoj

Aneb "Taktika spálených zad" :) slouží pro nekompromisní zatlačení nepřítele a získání výhody na svoji stranu. Je vhodné ji použít, pokud čelíte stejnému nebo nižšímu počtu nepřátel. Účelem je, aby na každého protivníka byla možnost útočit minimálně dvěma členy vaší skupiny. Zatlačíte ho tak do úzkých a on si nestíhá krýt čelo a záda zároveň. Tento způsob boje je velice účinný a to i proti relativně silnějšímu soupeři. Situaci můžete ještě vylepšit dobře postavenými střelci, kteří budou tvořit podporu z bočních pozic. Pokud máte bitvu pod kontrolou, můžete si dovolit odvolat bojově slabší členy družiny, aby případně nepřicházeli zbytečně o životní energii.

Obléhací postoj

Tento druh postoje je určený jen pro výjimečné situace, jako jsou finální bossové nebo jiní netradičně silní protivníci, protože je velmi náročný na střelné čí vrhací projektily a v neposlední řadě na magenergii. Je vhodný jen pro případy, kdy se k nepříteli není možné dostat na přímý kontakt, nebo je prostě tak silný, že se neodvážíte k němu přiblížit. Jak už jsem naznačil, jde o pokud možno co největší využití zbraní a kouzel na dálku. S hrdiny nepohybujeme, pokud to není nezbytně nutné, a jen využíváme jejich dovedností. Pokud se nepřítel dokáže pohybovat a není ve vašich silách ho zavčas zneškodnit, je dobré (i když kruté) vyslat jednoho nebo více členů skupiny mu čelit, aby ho zdrželi a ostatní mohli pokračovat v obléhání.

BAREVNÁ LEGENDA

V průběhu boje se vám v informační části obrazovky zobrazují hlášky doprovázené barvami o probíhajícím dění. Pokusím se vám osvětlit, co která barva znamená.


  Zelená spolu s číselnou hodnotou znázorňuje úspěšný zásah.
  Červená opět s číselnou hodnotou znamená, že nepřítel vaši postavu zranil.
  Žlutá značí neúspěšný pokus o útok, nebo, chcete-li, úspěšné bránění.
  Mezi modrou a žlutou barvou není prakticky žádný rozdíl, obě se objevují velmi často.
  Oranžová znamená špatnou obranu nepřítele a často se podaří tuto chybu potrestat i 2x.
  Světle modrá se naopak objeví, pokud se špatně bránila některá z postav ovládaná hráčem.
  Hnědá vyžaduje vyšší pozornost a znamená, že zbraň se poškodila a nelze ji nadále používat.
  Fialová je obdoba hnědé, ale tentokrát je zničena zbraň nepřítele.
  Růžová upozorňuje, že hrdina upadnul do bezvědomí a nadále již není schopný boje.

UŽITEČNÉ RADY

Už méně obsáhlé podtéma boje. Těch triků a rad už zkrátka moc není, ale pokusím se vám zde ještě něco málo, na co si vzpomenu, vypsat.

Nejužitečnější rada, jakou můžu dát, je asi snažit se řešit konflikty nejprve tou diplomatickou cestou a až potom, je-li to nezbytné, tasit zbraně. Pouštět se bezhlavě do každého souboje není vždy ideální řešení. Jednak můžete špatně odhadnout schopnosti protivníka a odnést si z boje těžká zranění, nebo třeba zbytečně plýtváte silami tam, kde to vůbec není potřeba. Ale když už se přeci jenom do nějakého toho střetu pustíte, měli byste si být předem jistí, že jste na boj dostatečně vybavení (dostatek šípů, šipek či magenergie). Ale to by měl zkušený hráč kontrolovat průběžně a využít každou návštěvu města k regeneraci a doplnění střeliva a zásob.

Jedy se někomu můžou zdát pouze jako dobrý předmět k prodeji nebo dokonce jako zbytečnost, ale k použití v boji je to ideální a někdy nedocenitelný prostředek. Zejména pokud předem víte, že vás čeká silný protivník, je dobré vždy u sebe nějakou tu lahvičku mít. Pokud není dotyčný subjekt proti jedům imunní (i to se může stát), tak jsou některé látky natolik agresivní, že stačí třeba jediná rána a zasažený se položí k zemi, jen to zaduní (více informací zde). Jed na zbraň aplikujete pomocí volby použít věc (tento úkon je možné provést i během boje). Lze otrávit i šípy nebo šipky. Existují i jedy tzv. kontaktní, kdy si před bojem musíte do levé ruky vaší postavy nachystat příslušnou lahvičku nebo sáček a pak volbou "Věci" dejte např. "použít hylajský oheň" (kterého najdete tuny ve Stínech nad Rivou v podmořském městě). Lahvička zasáhne tělo nepřítele, rozprskne se a on má problém.

Pokud jsou ve vaší skupině střelci nebo jiné postavy, útočící na dálku, vždy platí pravidlo - čím blíže k cíli, tím větší přesnost zásahu. Proto je dobré v rámci možností a bezpečnosti využít nějaké body pohybu a přiblížit k cíli co nejblíže.

V některých dílech lze v boji vybírat způsob přímého boje (opatrně, normálně, agresivně). Nejlepší je volit individuálně podle jednotlivých postav. Brát v potaz jejich umění boje a kvalitu brnění. To znamená, že zkušený válečník s těžkou zbrojí si může dovolit bojovat agresivně, kdežto stařičký mág s pouhou holí a koženou košilí by měl klást důraz na opatrnost. Pokud si nejste jistí, volte raději normální, tím nic nezkazíte.

Vřele doporučuji se v boji zaměřovat nejdříve na ty nejsilnější a potenciálně nejnebezpečnější soupeře. Pokud vyřídíte nejdříve ty, ti slabší vám už nebudou dělat tolik potíže.

Ocitnete-li se v boji proti nepříteli, který má jasnou bojovou převahu a vy se necítíte na to čelit mu, volte raději ústup. Utéct z bojiště lze kdykoliv a s kýmkoliv, pokud to samozřejmě prostředí umožňuje a neprobíhá střet nezbytný pro návaznost děje. Ale pozor! Pokud některý z členů ztratil vědomí, není tudíž schopen z boje utéct a vy ho tam necháte napospas nepříteli, nepočítejte s tím, že se pro něj ještě vrátíte. Protivník nenechává nic náhodě a bezmocné hrdiny posílá rovnou do říše Boronovy.

KOMENTÁŘE


Přidat komentář

19.07.2017, 08:33:04 - [mailto] janywatson napsal(a):

[comment]The train you take in and character you work from defining and accomplishing an objective can be more profitable than the accomplishment of the objective itself A genuine fortune turns out to be such simply after it's been http://www.essayhelperuk.co.uk/write-my-essay frantically looked for after. The most important ownership you can possess is an open heart. The most effective weapon you can be is an instrument of peace

[Na začátek stránky] [Zpět na index]
 
Design by Xeon.cz © 2005 - 2023