Prohlížeč - Povolání [window][náhled][close]
[window][viewer][close]
[obrázek] [obrázek]

 
[kalendář]


Je Den větru,
13. Rahja (jaro) roku
53 Hala,

hodina a minuta .
--- Navigace ---


--- Menu ---

 
[Povolání]

Povolání

Povolání určuje, co vaše postava umí, čím si může třeba vydělávat na živobytí apod. Samotné profese se ještě dále dělí do různých variant. Hlavní je, aby nevznikaly univerzální "papírové" postavy válečníků, zlodějů a mágů, ale aby budoucí hrdina začínal jako opravdu obyčejný člověk. Některá povolání nám mohou připadat nehratelná a naprosto bez využití, ale nenechte se zmýlit.

CESTUJÍCÍ A ŽIJÍCÍ V DIVOČINĚ

 • Posel
  • Beilunkský rytíř
  • Modrý Šíp
  • Posel-běžec
  • Císařská kurýrní a poslová služba
  • Stříbrný Sokol
  • Trpasličí běžec
 • Objevitel
  • Kartograf
 • Cestující obchodník
  • Jízdní obchodník
 • Rybář
  • Mořský rybář
  • Lovec perel
  • Potápěč, sběrač mořských hub a korálů
  • Harpunář
  • Podvodní lovec
 • Povozník
 • Hraničář
 • Lovec vysoké zvěře
  • Lovec otroků
 • Pastýř
  • Pasák vepřů
  • Ovčák
  • Zloděj dobytka
  • Niveský pastýř karenů
  • Chovatel drobného zvířectva
  • Pastýř vodních buvolů
 • Lovec
  • Pokládač pastí
  • Kmenový lovec
  • Lovec kožešin
 • Průvodce karavan
 • Lovec odměn
 • Špeh
 • Třídič
  • Zlatokop
  • Sběrač rostlin
  • Sběrač
 • Lodník
  • Převozník
  • Říční pirát
  • Říční lodník
  • Navigátor
  • Vorař
 • Pašerák
  • Celní úředník
 • Námořník
  • Námořník
  • Navigátor
  • Pirát
  • Lovec tuleňů
  • Velrybář/Lovec žraloků
 • Pouliční zloděj
  • Bandita
  • Freischärler (??)
  • Vykradač vozů
  • Lupič
  • Thalusijský lupič

SPOLEČENSKÁ

 • Hlasatel
 • Bard
  • Bard
  • Vypravěč
  • Skald
 • Žebrák
 • Zloděj
 • Lupič
  • Vykradač hrobů
 • Kejklíř
  • Akrobat
  • Krotitel
  • Hudebník
  • Šašek
  • Herec
  • Krotitel hadů
  • Tanečník
  • Vagant (??)
 • Společník
 • Obchodník
  • Kramář
  • Penězoměnec
  • Cestující obchodník
  • Podomní obchodník
  • Velkoobchodník
  • Překupník
  • Směňující obchodník
 • Herold
 • Dvorní umělec
  • Malíř
  • Sochař
  • Herec
  • Dvorní hudebník
  • Kaligraf
  • Mistr tance
 • Dvořan
 • Kurtizána
  • Děvka
  • Chlapec "pro potěšení"
 • Učitel
 • Spisovatel
  • Pamfletista
 • Vyzvědač
  • Informátor
  • Agent ve státních službách
  • Nanduriata
 • Tulák
  • Podvodník
  • Šmelinář
  • Hazardní hráč
  • Kuplíř
 • Darebák
  • Švihák
  • Diletant

ŘEMESLNICKÁ

 • Lazebník
 • Holič
 • Rolník
  • Žnec
  • Polní otrok
  • Svobodný rolník
  • Zahradník
  • Statkář
  • Čeledín
  • Děvečka
  • Mlynář
  • Nevolník
  • Pěstitel
  • Dobytkář
  • Vinař
 • Horal
  • Pěstitel hub
  • Horník
 • Sluha
  • Vychovatel
  • Sloužící v domě
  • Domácí otrok
  • Domácí čeledín
  • Komorná
  • Sluha pečující o tělo
  • Služebná pečující o tělo
  • Kočí
 • Drahý řemeslník
  • Lékárník
  • Stavitel
  • Tiskař
  • Huťmistr
  • Slévač bronzu
  • Slévač železa
  • Mechanik
  • Stavitel lodí
  • Kovář truhel
  • Hodinář
 • Učenec
  • Anatom
  • Historik
  • Matematik
  • Mawdli (znalec práva)
  • Medik
  • Filosof
  • Metafyzik
  • Právník
  • Jazykovědec
  • Hvězdopravec
  • Mistr společenských věd
  • Mytolog
  • Numerolog
 • Řemeslník
  • Tradiční řemeslník z jihu
   • Stavitel člunů
   • Výrobce nářadí
   • Tradiční malíř
   • Stavitel hutí
   • Výrobce rohoží
   • Řezbář
  • Výrobce kuší
  • Stavitel luků
  • Sládek
  • Pekař
  • Pokrývač
  • Brusič drahokamů
  • Kamenorytec
  • Šperkař
  • Barvíř
  • Řezník
  • Pracovník na jatkách
  • Koželuh
  • Kožešník
  • Sklář
  • Zlatník
  • Kovotepec
  • Rytec
  • Kovář
  • Zbrojíř
  • Platnéř
  • Nástrojař
  • Kuchař
  • Zedník
  • Mlynář
  • Sedlář
  • Švec
  • Krejčí/Švadlena
  • Truhlář
  • Stolař
  • Výrobce plachet
  • Provazník
  • Klempíř
  • Kameník
  • Seřizovač
  • Kolář
  • Bednář
  • Tetovač
  • Hrnčíř
  • Výrobce zbraní
  • Tkadlec
  • Bytná
 • Krysař
  • Lovec krokodýlů
 • Písař
  • Úřední písař
  • Opisovač
  • Účetní
  • Sesh'shemet
 • Nádeník
  • Pomocník na stavbě
  • Dřevorubec
  • Nosič
  • Káceč palem
  • Schauerleute (??)
 • Krotitel zvířat
  • Sokolník
  • Psovod
  • Chovatel koní
 • Hospodský
 • Ranhojič
  • Pečovatel
  • Ranhojič
  • Porodní bába
  • Mastičkář
  • Zubař

BOJOVÁ

 • Amazonka
 • Gladiátor/Šermíř pro vystoupení
 • Praporčík
 • Gardista
 • Zbrojnoš
 • Válečník
 • Druh v boji
 • Voják
 • Žoldnéř
 • Kmenový válečník

MAGICKÁ

 • Druid
 • Elfí kouzelník
  • Strážce
  • Formíř
  • Bojovník
  • Pěvec legend
  • Běžec pustinou
  • Snovač
  • Poutník
 • Geod
 • Čaroděj/nice
 • Kristallomant
 • Diletant
  • Darna
  • Alchymista
  • Derviš
  • Ferkina-Bessene (??)
  • Gjalskerský zvířecí válečník / Durro-Dün
 • Mág
 • Šarlatán
 • Taškář
 • Tanečník
 • Zibilja

KNĚŽSKÁ

 • Kněz Dvanácti bohů
  • Kněz Praiosův
   • Bojovník řádu Prokletých (zasvěcený nebo nezasvěcený)
   • Člen Posvátných strážců
   • Bojovník řádu Sluneční legie
   • Ucuriat
  • Kněz Rondřin
   • Bojovnice řádu Rondřiných kněžek Amazonek
   • Bojovník Řádu obrany
  • Kněz Efferdův
   • Služebník z vnitrozemí
   • Služebník z okraje pouště Khom
   • Služebník z pouště
   • Bratr Efferdův
  • Kněz Traviin
   • Badilakan
   • Bojovník řádu Husích rytířů
   • Členka řádu Tří Sester Severu
  • Kněz Boronův
   • Golgariho služebník
   • Bishdarielův služebník
   • Putující kněz
   • Vojenský průvodce
   • Diplomat
   • Bojovník řádu Golgaritů (zasvěcený nebo nezasvěcený)
   • Noionit
   • Marbid
   • Bojovník řádu Černého Havrana
   • Bojovník řádu Chrámové gardy Al'Anfy
  • Kněz Hesindin
   • Pastori
   • Satori
   • Volnomyšlenkář
   • Bojovník řádu Draconitů
   • Členka Sesterstva Mady
  • Kněz Firunův
   • Lesní běžec
   • Strážce lovu
  • Kněz Tsin
   • Přítel skřítků
   • Bojovník za svobodu
  • Kněz Phexův
   • Střihač měšců
   • Vykradač domů
   • Podvodník
   • Intrikán
   • Obchodník
   • Pašerák
   • Člen výzvědné služby Nanduria
   • Obchodník řádu Mada Basari
   • Člen zlodějské gildy Beni Fessiri
  • Kněz Perainin
   • Městský novic
   • Venkovský novic
   • Člen řádu Therbunitů
  • Kněz Ingerimmův
   • Člen tradičního kultu
   • Člen Ingrova kultu
   • Člen Bratrstva planoucího ohně
  • Kněz Rahjin
   • Člen Řádu šavlových tanečníků
   • Bojovník řádu Rahjiných kavalírů
   • Člen Řádu růže
 • Kazatel Svazu opravdových věřících
 • Kněz Avesův
 • Kněz Korův
 • Kněz Nandusův
  • Dryáčník
  • Lidový učitel
  • Pomocník práva
 • Kněz Ifirnin
 • Rytíř horaského Řádu posvátné krve
 • Kněz Swafnirův
  • Pastýř velrybích hejn
 • Kněz Angroschův
 • Kněz H'Rangy
  • Kněz H'szint
  • Kněz Zsahh
 • Kněz Rurův a Grorův
  • Putující kněz
  • Tajný kněz
 • Uctívač Rastulláha

ŠAMANSKÁ

 • Šaman lesních lidí
 • Niveský kaskjua
 • Skřetí šaman
  • Kněz Tairachův
  • Kněz Graveshův
  • Kněz Rikaiův
 • Gobliní šaman
 • Nuransharim z Ferkiny
 • Brenchi-Dun z Gjalskeru
 • Kněz Frunusův a Angařin z Fjarningeru
 • Shochzuli z oblasti Trollích zubů
 • Ještěrčí šaman

KOMENTÁŘE


Přidat komentář

[Na začátek stránky] [Zpět na index]
 
Design by Xeon.cz © 2005 - 2023