Prohlížeč - Náboženství [window][náhled][close]
[window][viewer][close]
[obrázek] [obrázek]

 
[kalendář]


Je Den vody,
16. Hesinda (podzim) roku
53 Hala,

hodina a minuta .
--- Navigace ---


--- Menu ---

 
[Náboženství]

Náboženství

Víra ve Dvanáct bohů je nejrozšířenějším náboženstvím Aventurie. Panteon zahrnuje dvanáct božstev; tento počet byl ustanoven Silem-Horaským ediktem. (Byl to takový malý úskok, pokus o sjednocení národů, po němž zákonitě musela následovat náboženská válka. V době, kdy se odehrává trilogie RoA, se již tato situace poněkud vyjasnila, zvláště ve vztazích Aventurie s ostatními kontinenty.) Božstva si můžeme rozdělit podle jejich původu na güldenlandská (Praios, Efferd, Travia, Boron, Peraine, Rahja), tulamidská (Rondra, Phex), trpasličí (samozřejmě Ingerimm), ještěřího lidu (Hesinda, Tsa) a thorwalská (Firun). Můžeme si povšimnout, že se zde nevyskytuje žádný dobrý bůh nebes, což je víra typická spíše pro jižní země. Zde na Severu, kde musí lidé vzdorovat chladu, je sluneční bůh přirozeně považován za nejvyššího, za samotného dárce života. Samozřejmě všichni lidé neuctívají bohy stejným způsobem, samozřejmě dosud přetrvala také víra v různá lokální božstva, která byla později včleněna do nové víry jako různí polobohové a démoni. Existují i různé tajné kulty s ještě různějšími modlami, ostatně pár jich potkáte i v RoA.


Protože jména bohů jsou zároveň názvy měsíců, každý má svého patrona již od narození. Není dobré božstva zanedbávat, nebo je dokonce urážet. Jejich požehnání nebo naopak odvrácení může o mnohém rozhodnout. Pokud si pročtete níže uvedené informace o jednotlivých božstvech, a snad si dokonce některé z nich získá vaše sympatie, nabízíme též různá jména (z oficiálních pramenů), jak svého hrdinu či hrdinku pojmenovat. Pokud jste někde našli či dokonce sami vymysleli další vhodná či dobře znějící, nebojte se nám je poslat!

BOHOVÉ

PRAIOS

[Praios]

Je nejvyšším bohem z Dvanácti a zároveň hlavním bohem Říše Středu, největšího arkánijského státního útvaru. V podobě slunce cestuje každý den po obloze ve věčném, neměnném řádu. Cení si pravdomluvnosti a odvahy, milosrdenství lze však od něj očekávat jen stěží. Praiosovy chrámy jsou nejbohatší a nejmocnější jak na venkově, tak i ve městech. Jeho kult je rozšířen mezi šlechtici a také v řídce osídlených Temných zemích. Praiosovo uctívání zde závisí především na cestovatelích z civilizovanějších oblastí. Ačkoliv i zde podléhají veleknězi (jako např. ve Weidenu a Bornlandu), uctívání není tak intenzivní jako v ostatní Aventurii. Zde mezi šlechtici stojí Praios většinou až na druhém místě za Rondrou, ačkoliv je prohlašován za Knížete bohů.


"Praios se neospravedlňuje, on je!"

Jména v jiných zemích: Pprsss (H'Ranga), Brajan (Hexatéer, Myranor), Aurisha (Tharpura), Praina (stará Nostrie), někdy také Obaran (Utulus)
Tituly: Kníže bohů, Král bohů, Bůh králů, Pán alveranských plání, Soudce nebes
Aspekty: spravedlnost, pravda, vláda, slunce, magické siločáry, hierarchie, měření času, řád, jih, soud
Souhvězdí: Slunce, Gryf
Posvátný symbol: gryfí koruna
Zvíře: gryf
Rostliny: jedlé kaštany ("bosparany"), slunečnice ("květ Praiosův"), třezalka, ibišek
Barvy: zlatá, rudozlatá
Drahé kameny: jantar, žlutý diamant, citrín
Artefakty: Oko Praiosovo, věčné světlo, zářící čelenka
Posvátné dny: 1. Praiose - letní slunovrat, 29. Travie - svátek sv. Gilborna
Démonický protivník: Blakharaz
Nejvýznamnější chrámy: Město světla v Garethu, Kupolový chrám v Beilunku, Orákulum v Balträa, chrámy v Elenvině, Gryfím Hradci (Greifenfurt), Praiosdanku, Fsaru, Kusliku, Ragathu, Wehrheimu...
Řády: Řád Praiosova zářícího soudu (?), Svatá inkvizice, Sluneční legie, Řád posvátných strážců, Ucuriatové
Jména: Praionor, Praiosson, Praiothur, Praiodan, Praiowin, Praiadne, Praiota

RONDRA

[Rondra]

Bohyně války, bouře a boje muže proti muži. Lest nebo podvody jsou jí cizí, naopak čest, pravda a statečnost jsou vlastnosti, kterými jí vzdávají hold její stoupenci. Podporuje také věrnost a dokonalou sebekontrolu těla i mysli. Jejími největšími slavnostmi jsou bezpochyby souboje, turnaje a ukázky tradičních bojových tanců. Její chrámy bývají v Aventurii většinou dobře opevněny, také její kněží jsou dobře vybaveni kroužkovými košilemi, varkoči a meči a také chrámové hodnosti jsou vojenské. Jsou velmi hrdí a nevyděsí je žádný vpád zvenčí, čímž vyjadřují úctu své Paní. Zbabělost či lest jsou těmi největšími hříchy, jaké si dokáží představit.


Možná by ještě stálo za to zmínit Thalionmel z Neethy (též "Lvice z Neethy"), což je hlavní světice Rondřina kultu. Je to nejznámější hrdinka Aventurie a lidé se k ní modlí, když stojí proti velké přesile. Traduje se, že zcela sama bránila most přes řeku v Chababu proti útočníkům z Novadisu. Thalionmel zahynula při obraně mostu a pobila velké množství nepřátel. Její mrtvé tělo však nikdy nepřátelům do rukou nepadlo...


Jména v jiných zemích: Rahandra, Ra'andra, Rascha Andra (staří Tulamiďané), Rhondara (Novadis), Rrondr (Leonir), Rron'Shur (Tighrir), Trondaja (Vinshina), Xahandra (Salahbathmala), Rondris (Hjaldinger)
Aspekty: boj, čest, čestný souboj muže proti muži, statečnost, odpovědnost, hrom, blesk, vichřice
Souhvězdí: Meč
Zvíře: lvice
Rostliny: drnák, kosatec, ohnivé lilie, šafrán, krokus
Barvy: červená na bílé
Drahé kameny: smaragd, rubín, lví oko
Artefakty: Rondřin meč, čarovné brnění, lví helmice, bouře blesků, Thalionmelin meč, ardarský štít
Posvátné dny: 5. Rondry - Den přísahy, 4. Peraine - svátek Thalionmel, 4. Travie - Den hrdinů, 15.-16. Rondry - Svátek meče
Démonický protivník: Belhalhar
Nejvýznamnější chrámy: Perricum, Baburin, Arivor, Donnerbach, Wehrheim, Angbar, Gratenfels...
Řády: Ardarský svatý řád z Arivoru, Svatý řád obranný z Rhodensteinu, chrám Amazonek, Svatý řád Naší Paní Rondry z arivorského divadla, Chrámový řád z Jerganu, Řád hromu, Řád posvátné krve mučedníků arivorského divadla ze Salzsteige, Řád mečů z Garethu, Řád nejvyšší stráže ku cti sv. Yppolity, Řád posvátného hněvu Paní Rondry
Jména: Rondara, Rondhara, Rondirai, Rondradan, Rondral(i)a, Rondralieb (doslova: Rondramil), Rondrara, Rondred, Rondrariadne ,Rondreich, Rondria, Rondriane, Rondriga, Rondrathene, Rondrigo, Rondrija, Rondril, Rondriwjulfa

EFFERD

[Efferd]

Bůh moře, vln, životodárného deště a pramenů, ale také vzduchu a bouří. (Na rozdíl od Rondry je pro něj důležitější vítr a déšť.) Modlí se k němu hlavně námořníci, proto také jeho chrámy stávají poblíž přístavů. Jak se zdá, je jediným bohem podmořského národa Neckerů a je zobrazován stejně jako oni - horní polovinu těla jako dospělý muž, dolní jako rybí ocas, a jeho zbraní je trojzubec, jímž dokáže vytvářet obrovské vlny. Rozhoduje o množství ulovených ryb a drží svou ruku nad utonulými. Je pravým opakem Ingerimma a jeho nepřátelským živlem je oheň, což je i sféra působnosti zemní démonky Charyptoroth, a největšími protivníky jsou mu tedy nepřirození obyvatelé vod (různé magické příšery apod.) a samozřejmě znečištění.


Jména v jiných zemích: Effard (Hexatéer), Ephar (Myranor), Efiirt (Risso), Efhardh (Loualil), Eshvardi (Par-Al-Narkram), Ephardi (Koreshbath), Effar (Hjaldinger), Efrun (Schurachai)
Tituly: Nevypočitatelný, Nevyzpytatelný, Starý bůh, Náladový bůh, Pán cyklů
Aspekty: moře, voda, plavba, vzduch, déšť, bouře
Souhvězdí: Delfín
Zvíře: delfín
Rostliny: leknín, cedr, potočnice
Barvy: modrozelená, tyrkysová
Drahé kameny: akvamarín, perla, měsíční kámen, lapis lazuli (obzvlášť pro Neckery)
Artefakty: Efferdův džbán na vodu, hůl s delfíny, dvanáct slz, Efferdův roh z Rethisu
Posvátné dny: 1. Efferda - Den vod, 30. Efferda - Svátek ryb
Démonický protivník: Charyptoroth
Nejvýznamnější chrámy: Bethana, Perricum, Harben, Albenhus, Grangor, Brabak...
Řády: Bratři Efferdovi (Gilda vodních lidí)
Jména: Efferdan, Efferdan(a/e), Efferdin, Efferdito, Efferdwin, Efferlill

TRAVIA

[Travia]

Ochránkyně domova, domácího krbu, pohostinnosti, věrnosti, manželské lásky a rodiny. Jako Gyldara je považována i za patronku štěstí a bohatství. Je druhým potomkem Neretona, boha říše mrtvých a soude duší, a bohyně Sumu, pramatky všeho života, uctívané druidy. Vždy nabízí pomoc těm, kteří ji potřebují. Do jejích chrámů se často uchylují žebráci a uprchlíci, protože nikdo - ani městská stráž - se neodváží tasit zbraň na posvátné půdě.


Jména v jiných zemích: Travina (Hexatéer), Gyldara (Myranor), Drawina (Hjaldinger)
Aspekty: pohostinnost, vlast, oheň v krbu, věrnost, skromnost, pomoc potřebným
Souhvězdí: Husa
Zvíře: divoká husa
Rostliny: buk, lípa, rudý náprstník
Barvy: oranžová
Drahé kameny: safír
Artefakty: posvátný Kotel, Husí krk (??), plášť sv. Maschy, zlaté vejce
Posvátné dny: 1. Travie - Den návratu domů, 12. Travie - Den věrnosti
Démonický protivník: Lolgramoth
Nejvýznamnější chrámy: Rommilys, Baliho, Brokscal, Eslamsroden, Gerasim, Kendrar, Kyndoch, Lowangen, Travingen...
Řády: Řád ochrany vlasti a domácího krbu, Řád sv. Badilaka, Tři sestry Severu
Jména: zatím žádná :-(

BORON

[Boron]

Mlčenlivý pán podsvětí se dá jen těžko přesvědčit k tomu, aby duši zemřelého propustil ze svého ledového objetí. Je ale také bohem spánku a snů. Jeho symbolem je vedle havrana i zlomené kolo - často ho nacházíme vytesané na náhrobcích. Jeho kněží mají zapovězeny všechny rozkoše a slasti. Pro věřící z Al'Anfy je tím nejvyšším z Dvanácti.


Jména v jiných zemích: Bairun (Vinshina)
Aspekty: smrt, spánek, zapomnění, mlčení, klid, temnota
Souhvězdí: Mincíř
Zvíře: havran
Rostliny: kadidlo, ebenové dřevo, černý a bílý lotos, mák
Barvy: černá
Drahé kameny: černý karneol
Artefakty: hůl zapomnění, Codex Corvinus, Černá kniha
Posvátné dny: 1. Borona - Svátek smrti
Démonický protivník: Thargunitoth
Nejvýznamnější chrámy: Punin, Winhall, Rashdul, Boronia, Khefu, Al'Anfa, Mengbila, Selem
Řády: Golgaritové, Marbidenové, Etilianové, Noionité, Čedičová pěst, Havraní garda, Chrámová garda, Ruka Boronova
Jména: Boronian, Borotin, Borondil, Boromil, Boronwyn, Borondria

HESINDA

[Hesinda]

Bohyně moudrosti, magie a svobody, ale také umění hudebního, výtvarného i dramatického. Jejím atributem je světlo, tedy "osvícení" a prozření, neboť hloupost a omezenost je pro ni ten největší hřích, naopak lidé riskující kvůli poznání jsou jejími hrdiny. K jejím chrámům mnohdy patří i rozsáhlé knihovny, tradiční divadelní scény a sbírky magických artefaktů.


Hlavní zásady Hesindiných kněží:
"Jen to, co je uklidněno, může být očištěno."
"Jen to, co je očištěno, může být vyzkoušeno."
"Jen to, co je vyzkoušeno, může být osvíceno."
"Jen to, co je osvíceno, je skutečně svobodné."


Jména v jiných zemích: H'Szint (H'Ranga), Sindarra (Gjalsker), Balashinda (Sumurrer)
Aspekty: vědění, magie, řeč, písmo, dějepisectví
Souhvězdí: Had
Zvíře: had
Rostliny: krvavý jilm, lotos
Barvy: žluto-zelená
Drahé kameny: onyx, serpentin, sůl
Artefakty: Infundibulum vševědoucích, tabule sv. Canyzetha, hadí hůl sv. Argeliona, koruna všeho vědění, portréty mocných, socha Hesindy s malým školákem, křišťál základních proměn, zářící koule z Altaii
Posvátné dny: 30. Phexe - Svátek potopení, 30. Rahji - Svátek očištění, 30. Efferda - Svátek zkoušky, 30. Hesindy - Svátek osvícení
Démonický protivník: Amazeroth
Nejvýznamnější chrámy: Kuslik, Gareth, Tiefhusen, Silas, Vinsalt, Festum, Methumis, Baburin
Řády: Draconitové
Jména: Hesindian, Hesander, Hexander, Hesindiane, Hesindaya

FIRUN

[Firun]

Pán věčné zimy a chladu, bůh lovu a ochránce lovců. Vládne uprostřed nejtemnější a nejchladnější části roku. Modlitby ani prosby lidí ho nezajímají, ale zato dává naději těm, kteří se nevzdávají. Jeho chrámy nejsou nijak pevně organizovány, je to spíše individuální. Být jeho knězem je těžké, znamená to spoustu odříkání a útrap a učení přežijí jen ti nejsilnější, kteří dokáží na dálném Severu vzdorovat jeho moci. Nejvyšší představený chrámu, Bílý muž, je podle tradice podřízen Strážci bjaldornského chrámu (o Bjaldornu a lovci Mikailovi se dozvíte více v sekci Kalendář). Ale tam, kde Firun zuří ve svém chladném běsu, je jeho dcera Ifirn naplněna lítostí nad lidmi. Mnozí proto vzývají spíše ji.


Jména v jiných zemích: Ifrunn (Gjalsker), Frunu (Fjarninger), Ullramnar (Hjaldinger), Efrun (Schurachai), Pán zimy (Nivesané), částečně je identický také s Pheronosem (Myranor)
Aspekty: zima, lov, led, odříkání
Souhvězdí: Lední medvěd
Zvíře: lední medvěd
Rostliny: borovice, jalovec
Barvy: bílá, ledově modrá
Drahé kameny: horský křišťál
Artefakty: Firunův prsten, Mikailův šíp
Démonický protivník: Belshirash
Posvátné dny: 1. Firuna - Den lovu, 11. Firuna - Den jelenů, 30. Firuna - Den Ifirn
Nejvýznamnější chrámy: Bjaldorn, Festum, Riva, Farlorn, Leskari, Tiefhusen
Řády: nemá
Jména: Firutin, Firunian, Firuna

TSA

[Tsa]

Bohyně života, stvoření a znovuzrození, ale také nových začátků. Je nejmladší z Dvanácti a tedy strážkyní počátku koloběhu života. Může pomoci vašim hrdinům vzdálit se od cesty do Boronovy říše. Její kněží nesmějí zabít nic živého. V Maraskanu je Tsa uctívána společně s Boronem jako jedna bytost, někde je pro změnu považována za obryni.


Jména v jiných zemích: Zsahh/Z'zah (H'Ranga), Nejmladší (Myranor), Tscha (Shingwa)
Aspekty: změna, zrození, mír, obnova, děti
Souhvězdí: Ještěrka, patří jí také hvězda Sajalana
Zvíře: (mnohobarevná) ještěrka
Rostliny: třešeň a všechny květiny
Barvy: všechny barvy duhy
Drahé kameny: opál
Artefakty: ještěrčí oči, Tsina křída
Posvátné dny: 30. Tsy - Den obnovení
Démonický protivník: Asfaloth
Nejvýznamnější chrámy: Khunchom, Punin, Dragenfeld
Řády: Tři sestry Severu, Bratrstvo Tsina druhého prstu
Jména: Tsael, Tsafried (dosl. Tsamír), Tsaiane, Tsaingla, Tsalin

PHEX

[Phex]

Bůh noci, obchodníků a zlodějů. Nic lidského mu není cizí a jeho uctívači tedy mají k němu blíž. Jeho chrámy (resp. prostory, které jsou určeny k veřejným účelům) zdůrazňují především jeho obchodní aspekt, protože je také bohem štěstí a veselí, ale také utajení. Je i božstvem Měsíce a hvězd a u Tulamiďanů též bohem magie, a tudíž trošku fušuje do řemesla i Hesindě. Jeho církev je velmi dobře organizovaná, zvláště její hierarchie. Phexovi kněží jsou nazýváni "měsíčními stíny", akolytové (učedníci) jen "stíny". Nemusejí být přímo budoucími kněžími, ale i obchodníky, členy některého z řádů nebo zpravodajské sítě Nanduria. Novicům se říká "šedí" nebo "lištičky" :-) Představený chrámu je "vikář hlídač", velekněz "Stín noci". Nejvyšším nadřízeným, a také vůbec největší záhadou Phexova kultu je "Měsíc". Nikdo ho nejmenoval do úřadu, nemá jméno a pochopitelně nikdo nikdy neviděl jeho tvář. Někteří tvrdí, že Měsíc je Phex sám, a je kolem toho i spousta jiných spekulací a teorií. Kde tedy leží pravda? Ve stínech, samozřejmě. A na závěr krásné aventurijské přísloví: Pomoz si sám, a Phex ti pomůže.


Jména v jiných zemích: Fekorr (Gjalsker), Feshavat (Makshapuram), Feqz, Feqs, Bal Feqz (staří Tulamiďané), Fekol (trpaslíci - hledači diamantů)
Aspekty: obchod, zlodějina, noc, mlha, lest, štěstí, humor, vlastní odpovědnost
Souhvězdí: Liška
Zvíře: liška, fenek, mungo (?), krysa, potkan
Rostliny: tis červený, badyán, pomněnka, "krev Mady"
Barvy: šedá, tyrkysová
Drahé kameny: tyrkys
Artefakty: Phexův stínový prostor, padlá hvězda, stříbrný klíč k Měsíci
Posvátné dny: 16. Phexe - Den Phexův, 24. Phexe - Den štěstí, 16. Efferda - Svátek mlhy
Démonický protivník: Tasfarerel
Nejvýznamnější chrámy: Charypso, Chorhop, Drôl, Elenvina, Fasar, Gareth, Gashok (cože, taková pr***!!!), Kannemünde, Kyndoch, Lowangen, Trallop... jeho chrámem je i prakticky celé město Phexcaer
Řády: Nanduriatové, Mada Basari, Beni Fessiri, Stíny hvězd, Válečníci stínu, eventuálně také Mungové
Jména: Phexlyn, Phexaiadne

PERAINE

[Peraine]

Bohyně plodnosti a léčivých umění. Je známá svou náklonností ke všem živým stvořením. Dohlíží na úrodu a přírodní rovnováhu. Uctívají ji hlavně venkované.


Jména v jiných zemích: Paranja (Hexatéer, Fasar), Perascha/Peraschia (Trollzacker)
Aspekty: plodnost, úroda, rolnictví, rostliny, pomoc druhým, léčitelství
Souhvězdí: Čáp
Zvíře: čáp, ibis
Rostliny: jabloň, pomeranč, česnek, cibule, pórek
Barvy: zelená
Drahé kameny: achát
Artefakty: Perainina rukavice, kotlík, setba života, šála zázračného uzdravení, džbánek sv. Lindegardy
Posvátné dny: 1. Peraine - Svátek setby, 1. - 3. Travie - Svátek sklizně
Démonický protivník: Belzhorash
Nejvýznamnější chrámy: Anchopal, Ilsur, Zorgan...
Řády: Therbunitové, Tři sestry Severu
Jména: Parainor, Parinor, Peraenja, Peraenjow, Perainbart, Perainerich, Perainian, Perainiane, Perainidan, Perainio, Perainor, Peranka, Peranwyn, Peraylla, Perinyo

INGERIMM

[Ingerimm]

Bůh kovářského umění a tvořícího, ale i ničivého ohně. Naučil všechny inteligentní rasy zpracovávat kovy a využívat oheň, zároveň nás ale učí bázni a úctě k tomuto elementu. Je uctíván především trpaslíky, ale také kyklopy, často jako jediný bůh. Právě trpaslíci přinesli tento kult lidem a jsou jeho nejhorlivějšími vyznavači. Kněžími a kněžkami v jeho chrámech jsou proto téměř bezvýhradně oni a jsou tudíž přesvědčeni, že nikdo jiný nedokáže Kováři vyjádřit tak hlubokou úctu, jakou si zasluhuje.


Jména v jiných zemích: Angrosch (trpaslíci), Angarai/Gravesh (orkové), Angara (Fjarninger), Egremma (Sumurrer), Bal'Ingra/Baal-Ingra (Kerrishiter), Ingra (dříve), N'Gremar (Grolme), Anghravash Ferkina), Grorrn (Hjaldinger, Era'Sumu), Inkra (Schurachai)
Aspekty: odolnost, vytrvalost, síla, moc, píle, věčný oheň ve výhni
Souhvězdí: Kladivo a kovadlina
Element: oheň
Rostliny: jedle, červené zelí
Barvy: červená, černá
Drahé kameny: rubín
Artefakty: Ingerimův kámen, posvátná lucerna z Angbaru, ohnivý prsten, prst Ingerimmův
Posvátné dny: 21. Ingerimma - Den zbrojířů
Démonický protivník: Agrimoth
Nejvýznamnější chrámy: Angbar, Gareth, Schlund, Salza, Taladur, Uhdenberg, Zwerch, Notmark, Ragath, Tjolmar...
Řády: Ženci, Bratrstvo planoucího ohně
Jména: Ingramosch

RAHJA

[Rahja]

Bohyně vína, radosti, potěšení, fyzické lásky, krásy, opojení a také koní. V Aventurii se říká, že mnoho bohů lidem dopřává, ale jen Rahja jim dává to, co opravdu chtějí. V jejích chrámech se často pořádají prostopášné slavnosti a nevázané orgie. Její kněží a kněžky a chrámové tanečnice nosí rozevláté róby z červených závojů s mnoha ozdobami. V největším Rahjině chrámu v Belhance je na každoroční slavnosti volena "královna", zvaná "Bohyní milovaná", která pak zastává úřad nejvyšší kněžky po celý další rok. Kromě klisny je jejím symbolem také tančící dívka.


Jména v jiných zemích: Raitja (stará Nostrie), Adschaja, Beli Rascha (staří Tulamiďané), Rascha (Ferkina/Trollzacker), Raschia (Trollzacker), Radscha/Radscha Uschtammar/Uschtammar (Tulamiďané), Dschella (Novadis), Raja (Myranor), Raia (Hexatéer), Raischa (Vinshina), RaDja (Amaunir), Raias (Ravesaran), Peradschaja (Thalusien)
Aspekty: láska, chuť, opojení, víno, nadšení, harmonie, krása, slavnosti, koně, květiny, radost
Souhvězdí: Klisna
Zvíře: bílá nebo rezavá klisna, v Tulamidii také hřebec nebo kráva
Rostliny: růže, divoké i šlechtěné víno, rhodské dřevo, kakaovník, cukrová řepa, cukrová třtina
Barvy: různé odstíny červené
Drahé kameny: ametyst, růženín, granát
Artefakty: Rahjina číše, pás Levthana z Tiefhusenu, nebeský ametyst z Festumu
Posvátné dny: 1. - 7. Rahji - Svátek radosti
Démonický protivník: Belkelel
Nejvýznamnější chrámy: Belhanka, Tiefhusen, Fasar, Baliho, Gareth, Teremon...
Řády: Řád šavlových tanečníků, Řád růže, Rahjini kavalíři z Belhanky
Jména: Rahjana

POLOBOHOVÉ

[Aves] Aves

Syn Phexe a Rahji, ochránce dobrodruhů, mořeplavců a cestovatelů. Jeho uctívání je rozšířeno hlavně na Kyklopských ostrovech (Zyklopeninseln).

Jména v jiných zemích: Avinas (Vinshina), Avesha (staří Tulamiďané)
Aspekty: cesta, objevování, dobrodružství
Souhvězdí: Aves (tzv. Oběžnice)
Zvíře: rajka, páv
Barvy: žlutá (také v kombinaci s modrou, červenou nebo zelenou)
Drahé kameny: aventurín, lapis lazuli
Artefakty: alveranské pero, lapisová flétna
Posvátné dny: 24. Phexe - Den štěstí, Den odjezdu
Nejvýznamnější chrámy: Fasar, Teremon, Gareth, Khunchom...
Řády: Společnost přátel Avesových

[Borbarad] Borbarad

Nandusův syn a bratr-dvojče Rohala. Stejně jako on se zabývá magií, ale na rozdíl od něj ho zajímá především démonologie a způsob, jak "vylepšovat" lidská těla. Několikrát se narodil znovu. Jako Tharsonius z Bethany se narodil počátkem 6. st. před pádem Bosparanu a již jako mladík byl na základě enormních astrálních schopností přijat do semináře antimagie v Kusliku. O několik let později zakončil své vzdělání na Akademii vysoké magie v Puninu. Poté se utkal s Rohalem, který mu nabídl místo na své straně vlády nad Říší středu. Borbarad jeho nabídku odmítl a vydal se na cestu napříč Aventurií, dokud nenašel hrob Assarbada z Fasaru (jeho dřívější inkarnace). Vyzvedl jeho tělo z hrobu a na okraji pouště Gor, poblíž malé vesničky Bor Barrah (něco jako "bezpodmínečná smrt") potkal svůj pravý osud a přijal své jméno. Pochází ze staré tulamidštiny (Bor Barrad = ten, kdo přináší smrt). Borbaradovo uctívání je součástí chrámů Hesindy, Phexe a Nanduse, ale roku 1022 BF bylo vyňato z víry ve Dvanáct bohů a prohlášeno za tajné, zakázané učení.

Jména v jiných zemích: Tharsonius z Bethany/Ibn Rohal/Bor Barrad/Bel'Ghor (Aventurie), Varra dioy (= Otevírač bran, elfové), Assarbad (staří Tulamiďané), Ensharzaggesi/N'Shr Ssa'Khr Ssech/Jihi'uchch h'szintoi/Rim Thok Tkar (ještěří lidé), Dharzjinion (Maraskan), Chyriakal yl Melarythor (Myranor)
Tituly: Pán démonů, Prznitel sfér
Aspekty: rozhodná vláda, zakázané vědění

[Horas] Horas

Je hlavním bohem stejnojmenné říše. Je zde přidružován ke všem bohům Dvanáctky. Podle učení Praiosových kněží je synem Ucuriho, jinak je ale považován za syna Praiose a güldenlandské mágyně Gyldurie. Údajně má být typickým spasitelem a po jeho návratu má nastat počátek "Zlatých věků". Horas nedává žádnou karmickou energii, a nemá tudíž žádné kněží. O jeho chrámy se starají služebníci Praiosovi. V pozadí jeho uctívání se traduje příběh o osídlení Polí milosti myranorskou trestaneckou kolonií, které vládli imperiální správci provincií, a která mu byla zasvěcena.

Aspekty: mír, harmonie
Měsíc: Horas
Zvíře: orlice
Barvy: zlatá, šarlatová
Drahé kameny: zirkon
Posvátné dny: 7. Praiose - Horasovo zjevení, 1. Den trhu v Phexi - Horas' Entrückung (?)
Nejvýznamnější chrámy: Vinsalt, Neetha, Horasia...
Řády: Synové Horasovi, Řád posvátné krve

[Ifirn] Ifirn

Dcera Firuna a smrtelnice Meriban, a tudíž polobohyně Ifirn je stejně jako její otec paní zimy. Její chrámy nejsou příliš dobře organizovány, ale zato hodně prosazují altruistické ideály. Její kněží jsou mírní a přívětiví a narozdíl od těch Firunových jsou vždy připraveni poskytnout poutníkům veškerou možnou pomoc. Bornland vypravil "Ifirninu smečku", zvláštní oddíl vojska, když bojoval s Gloranií.

Jména v jiných zemích: Firn (Hjaldinger)
Zvíře: labuť
Posvátné dny: 30. Firuna - Den Ifirn
Nejvýznamnější chrámy: Eestiva

[Ifirn] Iloinen

Dcera Ifirn a Penttuua, potomka nebeských vlků. Vypadá jako čtrnáctiletá dívka, ale je vysoká téměř 2 metry. Má měděné a bílé vlasy, jedno oko jantarové a druhé modré. V mládí prožila mnoho času se svým otcem, když hledala matku. Ta se jim nakonec zjevila. Ilionen je zvědavá a touží po dobrodružství, často se toulá po severu Aventurie. Pod Nagrachovým vlivem založila "Ifirninu smečku" (viz Ifirn).

Tituly: Labutí dcera

[Kor] Kor

Bůh boje, krve a ochránce žoldáků. Je synem Rondry a draka Famerlora, polobohem, který se zjevuje jednou za devětkrát devět let, dokud trvá válka. Je uctívám na jihu Aventurie. Údajně právě on naučil Borbarada krvavou bojovou magii, čímž konkuroval Famerlorovi, pánovi veškeré bojové magie. Jeho kněží si volí jedno ze dvou učení: Cestu dobrého boje nebo Dobrou zlatou cestu. Jeho posvátné číslo je 9, a proto mají jeho kněží jen 9 prstů. Jejich největším úspěchem je Khunchomerský kodex.

Aspekty Dobrého boje: chuť do boje, opojení, krev, vítězství
Aspekty Zlaté cesty: kořist, žold, plnění podmínek smlouvy, přísaha
Měsíc: Kor
Zvíře: černý panter, mantikora (druh chiméry s lidskou tváří, napůl lev a napůl škorpion)
Rostliny: koriandr, dřín obecný
Barvy: černá a červená šachovnice o 3x3 čtvercích
Drahé kameny: černý obsidián, černý topas, korund, morion (černý křemen)
Posvátné dny: noc z 15. - 16. Rondry - Svátek meče
Nejvýznamnější chrámy: Fsar, khunchom, Al'Anfa...
Řády: Černí rytíři, Černý svaz Korův, Řád černých lvů, Rytíři věčného boje

[Levthan] Levthan

Rahjin syn, kterého uctívají především čarodějnice. Je protikladem a utlačovatelem Satuarie.

Jména v jiných zemích: Lev'tha (Era'sumu), Raslavtan (dříve) / Lev'tan (Novadis), Leffatte (norbardská legenda a ještěřím kouzelníkovi), Alef Aytan (Tulamiďané), Lev'than (Oron)

[Mada] Mada

Laskavá bohyně měsíce, která je dcerou Hesindy a Phexe. Zdědila mnoho z moudrosti své matky a říká se, že právě ona darovala lidem magii. V období Třetího věku prý zabila pány elementu Moci a zničila jejich citadelu. Díky tomu přestala Moc být elementem a nemohla ovládat ostatních šest živlů.

Jména v jiných zemích: Mathan (staří Tulamiďané), Makka (Gjalsker), Ma'ada (Loualilové), Trikamadha (Shindrabarim), Matscha (trollové), Madaya (Vznešení elfové), Ahmadena (Myranor)
Řády: Sesterstvo Mady

[Marbo] Marbo

Je dcerou Borona a smrtelné ženy jménem Etilia. Je prvním z "Dětí noci", upírů uctívajících Borona. Je prostřednicí mezi ním a lidmi. Nemá vlastní chrámy, je uctívána ve svatyních Borona a na hřbitovech (výjimkou jsou Fasar, Al'Anfa a Arivor). Ve Fasaru, kde byl založen její nejstarší kult, bývala v dávných dobách uctívána jako stařena Maha Bor a supí bohyně Umm Ghulschach a Boron byl považován za jejího syna. Její kult vznikl při Boronově chrámu, poté se ale osamostatnil.

Zvíře: bílá holubice, bílá vrána
Drahé kameny: rudý granát

[Marbo] Mokoscha

Norbardská bohyně, v kultu Dvanácti bohů považována za dceru Ingerimma a Peraine nebo Hesindy. Očividně se jedná o zapomenutou bohyni hmyzích národů. Její rituály jsou kolektivní, antiindividualistické.

Jména v jiných zemích: Beli Makuscha (staří Tulamiďané - Rashdul), Maha Kosha (staří Tulamiďané - Anchopal), Maha'Kusha (Fasar), Mha'Qasha (Thalusien)
Aspekty: společenství, píle, obchodní jednání, zachování tajemství
Souhvězdí: Roj (hvězdokupa mezi Zlobřím křížem a Hadem)
Zvíře: včela
Rostliny: jeřáb, jetel (zejm. čtyřlístky), Bedon-blume (Bedonova květina??)
Barvy: žlutá a černá
Drahé kameny: jantar s hmyzem uvnitř
Artefakty: jantarový prsten
Posvátné dny: 30. Efferda - Svátek zkoušky, 30. Hesindy - Svátek osvícení
Nejvýznamnější chrám: Festum (jeden jediný)

[Nandus] Nandus

Další z dětí Hesindy a Phexe, Avesovo dvojče, sám je otcem mágů-dvojčat Rohala a Borbarada. Stejně jako Hesinda je bohem vědění a osvícení, ale navíc i patronem učenců. Podle Nandusových kněží existuje celkem 12 stupňů osvícení. Pro jeho věřící je velmi důležitá kniha Liber Enigmarum Nandi, která je má právě ke kýženému osvícení přivést.

Jména v jiných zemích: Anandusha (staří Tulamiďané), Balathandis (Sumurrer), Nathandys (Salahbathmala)
Aspekty: vhled, intuice, tříbení znalostí, myšlení, vědění, promyšlený obchod, plánování, strategie, taktika, písmo, věštba
Hvězda: Nandus
Zvíře: jednorožec
Rostliny: tamarind
Barvy: šedá, zelená
Drahé kameny: topaz, měsíční kámen
Posvátné dny: 30. Phexe - Svátek potopení, 30. Rahji - Svátek očištění, 30. Efferda - Svátek zkoušky, 30. Hesindy - Svátek osvícení
Nejvýznamnější chrámy: Vinsalt, Methumis, Brabak, Fasar

[Rohal] Rohal Bílý

Polobůh Rohal po všechny své životy bojuje se svým dvojčetem, zlým Borbaradem. Ten ho 22. Borona 129 uvrhl do limbické sféry. Rohal se z ní později vynořil a občas na sebe bere podobu jednorožce. Jinak je to šedovlasý muž, zabývající se magií a filozofií. Jeho ženou je Niobara z Anchopalu, světice Nandusovy církve. Sám cestuje, občas přebývá v Garethu, Zorganu nebo Anchopalu.
Byl podle něj pojmenován jeden z dnů v týdnu (Den Rohalův) a také hvězda, která vznikla nad severní polokoulí a alchymisté ji řadí k elementu Moci. Zakázal upalování čarodějek a prosazoval politiku čistých rukou. Podle jeho učení bylo sepsáno 21svazkové dílo Rohalovy rozpravy a vznikl dokonce nový stavební sloh, zvaný rohalská ornamentalistika nebo jednodušeji rohalika.

Jména v jiných zemích: Sulman al'Nassori (Khunchom), Ru'Halla (Maraskan), Bílé dvojče (trollové)
Titul: Ochránce říše
Posvátné dny:7. Hesindy - Rohalovo zahalení

[Satuaria] Satuaria

Dcera Sumus a tím pádem i jedna z posledních obrů. Podle starých pohádek jako jedna z mála přežije konec světa a času a bude žít na znovuzrozeném světě. Uctívají ji čarodějky - spolu s jejím protivníkem Levthanem. Je považována za matku všech čarodějnic, ale mezi uctívači Dvanácti bohů je zcela neznámá. Jejím bratrem je Satinav.

Jména v jiných zemích: Atvarya (staří Tulamiďané), Ssad'Huar/Ssad'Huarr (H'Ranga), Zatura (Myranor), Satyara (Satyarové), Satu (Era'Sumu, Hjaldinger), Matka Tharpani/Satura Tharpania (Tharpura)
Aspekty: život, země, zrození
Zvíře: žába
Drahé kameny: růženín
Nejvýznamnější chrámy: Selem

[Simia] Simia

Syn Ingerimma a Tsy, který je pod různými jmény znám téměř ve všech kulturách. Je patronem všech vynálezců a sám údajně objevil hrnčířství, keramiku a tkalcovský stav. Neexistují žádní jeho kněží, o chrámy se starají kněží Tsy a Ingerimma.

Jména v jiných zemích: Shimja (Rastulláhovi věřící), "Ten, který vystoupil ze Světla (elfové), Simia/Simiaw (trpaslíci), Siminia (Myranor)
Aspekty: obnova, vynálezy, tvůrčí začátky
Planetka: Simia
Barvy: všechny barvy duhy
Drahé kameny: ohnivý opál
Artefakty: Simiův kámen (duhový diamant)
Posvátné dny: 30. Tsy, 1. Phexe - Den obnovení
Nejvýznamnější chrámy: Gareth, Simyala

[Swafnir] Swafnir

Syn Rondry a Efferda, jež je ochráncem dračích lodí a náladovým bohem bouří. Prý proplouvá mořem v podobě obrovského vorvaně. Uctívají jej především Thorwalci. Bojuje s mořským hadem Hranngarem, jež je pro Thorwalce nejvyšším symbolem zla. Velký význam pro ně má mytický ostrov Swafnirland ("Swafnirova země"), kde se tento polobůh poprvé zjevil.

Aspekty: statečnost, řemeslo, mořeplavba, dobrodružství, cestování, prudkost, prchlivost, souboj s živly
Zvíře: vorvaň, velryba, delfín
Barvy: modrá, bílá a červená
Posvátné dny: 1. Peraine - tradiční den vyplouvání lodí na moře, 1. Efferda - Den vody
Nejvýznamnější chrámy: Thorwal, Olport, Prem

[Ucuri] Ucuri

Praiosův syn, prapodivné stvoření, které stvořil sám ze sebe. Je poslem Praiose a Alveranu celkově. Když cestuje mezi nebem a zemí, proměňuje se často do podoby sokola. Je patronem všech kurýrů a také pravdy. Jeho dalším aspektem je triumf, ať už jakýkoliv.

[Xeledon] Xeledon

Potomek Hesindy a smrtelníka Ingalfa ze Silas, též zvaný Posměváček. Popírá řád a smysl jakékoli existence a působí chaos, není však zlý.

CHRÁMY

Na každém civilizovanějším místě najdete alespoň jeden. Kněží, kněžky a klerikové tu pečují o svatostánky, o nichž věří, že jsou nejen místy uctívání, ale také sídlem bohů samotných. Důležité je, že jedině tady můžete ukládat hru bez ztráty herních bodů (v některých dílech - informační zdroje se v tomto směru výrazně rozcházejí).


V Blade of Destiny se dá chrám rozpoznat jako budova z hnědého kamene s velký vytesaným okem a obloukovým vchodem. Ve Star Trail už jsou z kamene bílého, s dřevěnou obloukovou bránou a zlatou kupolí na střeše. Ve třetím díle se jedná buď o větší "chatrč" z nahrubo otesaných klád se sedlovou střechou, nebo obrovskou kamennou budovu s kovovou bránou a červenou střechou. Nad jejich vchodem svítí v noci lucerny.


Různé svatyně můžete objevit i jinde. Např v trpasličích dolech bývají sochy Ingerimma nebo jeho znak se škvírami pro vkládání mincí.


Chrám nabízí několik možností: promluvit s knězem nebo kněžkou, upravovat skupinu (propustit a naopak vytvářet a přijmout nové hrdiny) - tato možnost není přístupná v Blade of Destiny, kdy skupinu vytváříte před hrou samotnou. Dále jsou tu volby pro ukládání a načítání pozic. Pomocí ikonky vedle nadpisu můžete chrámu věnovat nějaké peníze. Pokud se chcete modlit za zázrak, což jde taky, je dobré sáhnout trochu hlouběji do měšce - nic není zadarmo a pokud kněz uslyší cinkání zlaťáků, jeho modlitby budou o to vroucnější.

KULTY A SEKTY

Nejrůznějším sektám a falešným modlám se dařilo vždycky, ani dnes tomu není jinak. Na svých cestách jich můžete potkat spousty. Ať už objevíte jakoukoliv, spolehlivě to poznáte podle toho, že kdokoli vás přepadne, je označen jako "věřící" nebo "kněží". Uvádíme některé jen jako příklad.

[pavoučí kult] Pavoučí kult

Všude je spousta pavučin a jeskynních pavouků (jsou velcí asi metr v průměru i s nohama, fuuuj!!!) a otravných věřících. Většinou válečníci, Thorwalci, piráti a zloději. Předmětem jejich víry je odporná socha s obrovskýma očima a bizardní podobou pavouka. Když se před vámi vynoří ze tmy, zaděláte si na infarkt. Protože ze žláz jeskynních pavouků se vyrábí araxový jed, najdete jich plné truhly. Při boji se rozhodně hodí.

Série: Blade of Destiny
Sídlo: jeskyně na cestě mezi Skjalem a Ottarje

[kult Bezejmenného] Kult Bezejmenného

Znázorněním Bezejmeného je socha bez tváře, často je zobrazen jako ležící, spící muž. Jeho největší silou je anonymita, strach z neznáma. Někteří lidé při dotknutí se sochy cítí bolest nebo strach. Je symbolem všeho zla a chaosu na světě. Původně prý patřil k bohům, ale za své hrozné činy byl zbaven jména a vyhnán. Jeho uctívání je v celé Aventurii přísně zakázáno a krutě trestáno. Přesto jeho kulty v utajení přežívají, jejich počet je však neznámý.

Série: Blade of Destiny
Sídlo: ostrov Hjalland

KOMENTÁŘE


Přidat komentář

27.07.2017, 17:46:36 - [mailto] 11 napsal(a):

[comment]own combination, the bracelet on the chain and the[url=http://www.pandoracharmscheap.co.uk/category/pandora-rose-jewelry]pictures of pandora bracelets[/url] chain is used to separate the chain, and then string together. You can first visit the official website model[url=http://www.onlinepandorasale.co.uk/category/pandora-christmas-red-apple-series-jewelery]pandora princess collection 2017[/url]  
25.04.2010, 11:17:31 - [mailto] raking (web) napsal(a):

[comment]tit BOHOVE jsou pjekni blbci

[Na začátek stránky] [Zpět na index]
 
Design by Xeon.cz © 2005 - 2023