Prohlížeč - Kalendář [window][náhled][close]
[window][viewer][close]
[obrázek] [obrázek]

 
[kalendář]


Je Den země,
15. Travia (podzim) roku
53 Hala,

hodina a minuta .
--- Navigace ---


--- Menu ---

 
[Kalendář]

Kalendář

Jak se vůbec v Arkánii mění čas a kdy začíná rok? Který z bohů je mým patronem? To všechno a ještě mnohem více se dozvíte právě zde.

DNY V TÝDNU

Také v Arkánii mají týdny sedm dní, které se stále opakují. Jsou to: Den Praiosův, Den Rohalův (též zvaný Den Tsy), Den ohně, Den vody, Den větru, Den země a Den trhu v tomto pořadí. Například Den trhu je pochopitelně dnem obchodování, kdy se konají trhy ve větších i menších městech. Bohužel nevíme, kterým dnem týden začíná.

MĚSÍCE

Také měsíců je dvanáct, stejně jako to máme my. Každý z nich nese jméno jednoho božstva, který je patronem dítěte, jež se v jeho měsíci narodí (je to podobné jako znamení našeho zvěrokruhu). Když vám Quenya Stardust prozradí, že se "narodila ve znamení Phexe", znamená to, že se narodila právě v tomto měsíci. Když chcete vyjádřit, kolikátého dnes je, řeknete například 13. Phexe, 8. Rondry, 25. Hesindy a podobně.


Rok začíná 1. Praiose, na letní slunovrat. Měsíce jdou za sebou takto: Praios, Rondra, Efferd, Travia, Boron, Hesinda, Firun, Tsa, Phex, Peraine, Ingerimm, Rahja. Každý z nich má 30 dní. Počet do 365 dní roku je doplněn pěti "bezejmennými dny", v přestupném roce je jich šest. Každý měsíc se také přiřazuje k jednomu ročnímu období: jaro (Peraine, Ingerimm, Rahja), léto (Praios, Rondra, Efferd), podzim (Travia, Boron, Hesinda), zima (Firun, Tsa, Phex). Prvním dnem prvního měsíce vždy začíná dané roční období. Obvykle se slaví nějaký svátek.

LETOPOČET

Na Ježíše Krista zapomeňte, ať žije jeho Veličenstvo císař Hal. Když nastoupil na trůn, začaly se roky jako vždy počítat od nuly. Škoda, že Arkánijci nemohou nikdy slavit konec století a podobné svátky. A tak se říká, že se něco událo třeba "roku 17 císaře Hala", tedy v 17. roce jeho vlády. Potíž s historickými fakty by nastal, kdyby se různí císařové vládnoucí po sobě rozhodli pro stejné jméno. Až císař Hal odstoupí nebo zemře a nahradí ho jeho následník, opět bude rok 1. Rok 1 dalšího císaře. A tak dál.


V Aventurii obecně se roky počítají také podle pádu Bosparanů (dávná historická událost), což je podle tohoto letopočtu rok 0. V Arkánii se používají oba systémy. Pro převod letopočtu platí, že císař Hal nastoupil na trůn roku 993 BF (po pádu Bosparanů), takže rok Hala + 993 = tentýž rok v bosparanském letopočtu.

SVÁTKY

V Aventurii se slaví spousta svátků. Ty mají základ v náboženství, nějaké historické události nebo zemědělských pracích. Pak jsou ještě různé zvláštní příležitosti, jako například narozeniny císaře.

PRAIOS

[Praios]

1. Praios

Letní slunovrat, největší svátek v Praiosu (také důležitý den čarodějnických oslav). Průvody kněží, měštanů a dělníků drží nosítka s pozlacenými dřevěnými nebo slaměnými soškami bohů, korunami a obrázky svatých a prochází s nimi hlavními ulicemi za účasti městských a lenních pánů. Stavbou a přípravou nosítek se zabývají pouze věřící už týden dopředu. U města Gareth se Poslové světla modlí za velké zázraky (hlavně za sluneční svit, zlatou oblohu nebo oslňující záři, ale také za boží zjevení a podobně). Elenvinerští Poslové světla prostřednictvím Jeho slov (nejčastěji pomocí obrazů v mysli) hledají zatracené, aby spálili všechno jejich zlo a hříchy. Svaté přísahy prvních gurvanských zpěvů na 1. Praiose: "Mír lidem, věrnost knížatům, poslušnost bohům!" Od dob Střední říše oslavy pokračují ještě 2. a 3. Praiose.

1. Den Praiosův v měsíci

Na první Den Praiosův se konají osmidenní turnaje a lidové hry v Garethu; rytířské turnaje, hry pro obyčejné lidi, soutěže bardů a trh ve středu města; slavný Imannův turnaj o trofej císaře.

15. - 16. Praios

Městská vojenská přehlídka v Garethu, všichni obyvatelé vycházejí se zbraněmi nebo jejich imitacemi na náměstí Brig-Lo.

24. - 27. Praios

Slavnostní přijímací zkoušky "Beilunkerských rytířů" v Beilunku. Rytířské turnaje a jiné soutěže; přijímání vyslanců.

30. Praios

"Upalování démonů" v Brig-Lo na Hoře Čtyř - symbolické upalování slaměných panáků představujících zločince a alchymistický ohňostroj k příležitosti přivítání Rondry.

RONDRA

[Rondra]

1. - 30. Rondra (kromě 8. Rondry)

Slavnostní divadelní hry na Polích milosti v Arivoru, Kusliku a Vinsaltu: Po celý měsíc se koná mnoho divadelních představení ve všech třech městech a na Yaquirském jevišti; zakončení průvodem herců 30. Rondry.

5. Rondra

Den přísahy, hlavní svátek chrámu Rondry. Kněží a věrní věřící v období půstu rozjímají, meditují a pořádají tulamidské mečové tance u příležitosti svého zaslíbení. Večer jsou povyšováni novici na učedníky a učedníci na rytíře.

6. - 9. Rondra

Národní svátek v období Střední říše. Vzpomínky na pád Bosparanů a založení Nové říše.

8. Rondra

Den smutku při příležitosti pádu Bosparanů na Polích milosti; veselé slavnosti kejklířského umění jsou zakázány.

12. - 14. Rondra

Rytířský turnaj v Baburinu - jen tradiční soutěže se zbraněmi a jízda na koních.

13. - 14. Rondra

Rytířské turnaje v Nostrii a v Andergastu.

15. - 16. Rondra

Svátek meče. V celé Arkánii se konají hry se zbraněmi, soutěžní souboje, mečové tance a často velmi krvavé obětování příšer.

19. Rondra

Tradiční začátek roku ve Maraskanu; disková štafeta z Tuzaku do Boranu.

EFFERD

[Efferd]

30. Rondra - 2. Efferd

Efferdova jízda z Premu do Thorwalu v noci na přelomu měsíce, Imannovo utkání v závodě veslovacích člunů mezi "Orkan Thorwal" a "Pottwal Prem".

1. Efferd

Den vody, náboženská procesí Efferdových kněží a některých věřících přes vodu (některé z příslušných svátků: Barevná světla z Perricumu).


Barevná světla z Perricumu, velké lidové slavnosti, hry a lampionový průvod.


Přehlídka lodí ve Festumu.

9. Efferd

Čtvrtý Rastullahellah - u Rastullahových věřících den klidu, lidé odpočívají při tichých modlitbách a některí kouří dýmku cheriacha. Poslední dýmka při východu slunce bývá nejdříve tradičně vysvěcena.

16. Efferd

Svátek mlhy. Obchodníci, zloději a zasvěcení děkují při všeobecném klidu za zisky tohoto roku a prosí za "mlhu v ulicích a v hlavách zákazníků."

23. Efferd

Efferdova noc - den, kdy byl Levthan Satuarií proměněn v berana, poté, co ho vedl; také svátek čarodějnic.

30. Efferd

Svátek ryb. Rituální ukončení uplynulého ročního období, Efferdovi se obětuje část úlovku. Konají se modlitby za utopené.


Svátek zkoušky. Chrám Hesindy vede rituální třídění a ocenění chrámových pokladů: "Jen to, co je vyzkoušeno, může být osvíceno."


Noc před rovnodenností potkáte všechny čarodějnice kruhů (viz 30. Phex).

TRAVIA

[Travia]

1. Travia

Den návratu domů, začátek podzimu.

1. - 3. Travia

Svátek sklizně.

4. Travia

Den hrdinů. Vzpomínky na masakr při Svátku sklizně - všichni věřící (rytíři a válečníci) jsou zproštěni svých povinností, aby se mohli účastnit procesí - vzdorovitá rondriánská demonstrace představených kultu proti mocnosti.

5. Travia

Lovecký turnaj v Zorganu.

1. Den Rohalův v měsíci

Konají se týdenní "Trhy a hry" v Lowangenu. Lidové hry, jezdecké turnaje, předvádění zboží a trhy. Svátky končí na tržišti.

12. Travia

Den věrnosti. Oblíbený den k zaslíbení manželství.

15. Travia

Začínají slavnosti vína v Yaquirtalu. Slavnosti, průvody, přehlídka vín. Podle místa konání trvají kolem 1 týdne.

2. Den Rohalův v měsíci

Koná se dvoutýdenní aventurijské Imannovo mistrovství ve městě vítěze minulého ročníku.

BORON

[Boron]

1. Boron

Svátek smrti (nazývá se také "Den mrtvých"). Všechny rozkoše a slasti jsou zapovězeny, vzpomínky na mrtvé - často je pro zemřelé postaven na stůl zvláštní talíř nebo jeden hlt ke kříži z výhonků révy, aby se nezapomnělo za ně modlit.

2. Boron

Začíná čtyřdenní předvádění zboží a velká dražba otroků v Al′Anfě.

2. - 8. Boron

Setkání kejklířů v Khunchomu. Velké množství pouličních představení kejklířů z celé Aventurie, až do vypršení lhůty jejich pobytu; oficiální turnaj s odměnou od knížete.

22. Boron

Pátý Rastullahellah - největší svátek Rastullahových uctívačů. Slaví se od novadiského konce roku přes Rastullahovo zjevení až do druhého dne nového roku - jediný okamžik, kdy můžou obyvatelé Novadisu všeho nechat a radovat se. Při tanečních a pěveckých produkcích, rytířských hrách a - na naše poměry - bujných oslavách vás mohou pobavit ti nejtvrdší zpustlí zločinci. Také volby v Hairanu se tradičně konají v tento slavnostní den.

23. Boron

Narozeniny Jeho Nejvznešenější Magnificence, císaře Hala (podle nařízení ochránce říše Brinse se znovu slaví také na Halovo zmizení), slavnostní den za dob Nové říše. Císařská přehlídka na náměstí, udělují se vyznamenání, večer je velký ples pro vznešené hosty v Nové rezidenci.


Nový rok v Novadisu (viz 22. Boron).

30. Boron

Den velkého spánku. V Al′Anfě je vysvěcen rituál "Let Deseti": Na znamení svého odevzdání Boronovi házejí věřící před skálou v podobě havrana 50 měďáků do propasti, aby měli klidnou smrt. Ne všichni věřící zemřou dobrovolnou smrtí, často jsou k smrti odsouzeni nebo se jedná o "propuštěné" otroky, a ti jsou potom při tomto utajeném rituálu obětováni. Den velkého spánku je také pro mnoho tajných Boronových sekt ústředním bodem uctívání jejich bohů. Finanční podpora rituálů jde z různých příjmů, od výrobců omamných prostředků až po rituální sebeobětování nebo jiné oběti.

HESINDA

[Hesinda]

7. Hesinda

Rohalovo zahalení. Představení arkánijských umělců v celé zemi.

20. - 29. Hesinda

Slavnostní operní hry ve Vinsaltu. Mnoho uměleckých představení ve Vinsaltské opeře: hudba, divadlo, kejklíři, kromě toho galerie a výstavy. Zakončení setkáním všech umělců a představením pro lid zdarma.

29. Hesinda

Den lidového umění v Polích milosti. Výstavy uměleckých ručních prací, představení kejklířů a kočovných herců. Vstup na všechny zábavy je v tento zdarma.

30. Hesinda

Svátek osvícení. Chrámové společnosti Hesindy vedou průvody s pochodněmi napříč městem, chrám a domy věřících jsou ozářeny světlem osvícení. Procesí s klenoty z chrámového pokladu následují hned za průvodem s pochodněmi. Lidé mezitím upalují slaměné panáky ("Sláma hlouposti musí shořet!"), pak na konci roku věřící poznají: "Jen to, co je osvíceno, je skutečně svobodné."

FIRUN

[Firun]

1. Firun

Den lovu / začátek zimy. K zimnímu slunovratu obyčejně patří některá setkání čarodějnic.

8. Firun

Národní svátek v Bornlandu. Celých 5 let se konají tento den volby maršálů z řad šlechticů.

11. Firun

Den jelenů - svátek na počest lovce Mikaila z Bjaldornu, který před 76 lety ulovil vzácného bílého jelena (pouze lukem a šípem) a v kruté zimě roku 621 zachránil vesnici Norntal před vyhladověním. Naposledy byl spatřen ve stržích Meče cti. Nezávislí vyznavači Firuna mu obětují 76 šípů, které jsou vystřeleny z Bjaldornu směrem k severu. Žádný z těchto šípů se nikdy znovu nenajde.

25. Firun

Závody na velbloudech v Mherwedu a Unau; vyhlášení vítěze před sultánem v Mherwedu.

30. Firun

Den Ifirn.

TSA

[Tsa]

5. Tsa

1. Rastullahellah. V Novadisu zkoušejí věrnost 6. přikázání, přiblížit se bohu. Všeobecně postní den, často spojený s dobrovolným pobytem v poušti. Někteří lidé si nechají škrábat na krk nebo si sami ubližují, aby se přiblížili svému bohu.

19. Tsa

Den nezávislosti v Polích milosti. Slavnostní hry a přehlídky pod vedením královny a kněží Rondry, vzpomínková oslava za mír v Kusliku z roku 752.


Začínají čtyřdenní turnaje v Belhance.

27. Tsa - 2. Phex

Předvádění zboží v Rivě.

30. Tsa - 1. Phex

Den obnovení.

PHEX

[Phex]

12. - 15. Phex

Předvádění zboží v Trallopu.

16. Phex

Den Phexův - největší svátek liščího boha, tajný svátek obchodníků a zlodějů, obětuje se symbolickému vítězství měsíce liščího boha, aby se udrželo po celý rok; věřící prosí Phexe o jeho podporu v nastávajícím období: "Kdo teď obchoduje, správně obchoduje!".

18. Phex

Den bazilišků v Puninu. Brutální masakrování ošklivých hadů a plazů místní mládeží.

24. Phex

Den štěstí, jeden z hlavních Phexových svátků. Méně důležitý den Phexe jako boha štěstí a všech lidských zvláštností, který je velmi oblíbený mezi prostým lidem. Dávají se dárky dobrým přátelům, vyvádějí se žertíky a naschvály sousedům, večer představení a sprosté písničky v hospodách.

30. Phex

Svátek potopení. Hesindini věřící, kněží a mágové meditují o začátku jara, odvracejí se od světa a obracejí se do sebe: "Jen to, co je uklidněno, může být očištěno."


V den rovnodennosti lze v noci potkat všechny čarodějnice kruhů.

Poslední Den Rohalův v měsíci

Celý následující týden se konají "Trhy a hry" v Lowangenu (viz Travia).

PERAINE

[Peraine]

1. Peraine

Svátek setby, začátek jara.

4. Peraine

Den Thalionmel. Vzpomínky na svatou Thalionmel z Neethy, která sama bránila chababský most proti Novadisu. Věřící putují do Neethy a posvěcují své zbraně v Thalionmelině brodu.

7. - 10. Peraine

Roční setkání bardů. Koná se střídavě v Honigenu, Norburgu, Bethaně a Zorganu.

18. Peraine

Druhý Rastullahellah - důraz se klade především na věrnost, loajalitu a přísahu. V Novadisu přísahají a volají Rastullahova jména a nejméně na rok jsou pak vázáni svou přísahou. Tradiční doprovázení odjezdu karavan krátce před koncem období dešťů a sklizní na jejich zimní stanoviště.

19. - 25. Peraine

Lidový svátek ve Fasaru u příležitosti ukončení druhého Rastullahellahu.

27. Peraine

Maraskanský den. Vojenské oslavy v celé Střední říši, vzpomíná se na dobytí Maraskanu v 6. roce Hala.

Poslední Den větru v měsíci

Regata na Kyklopských ostrovech pluje z Teremonu do Rethisu.

INGERIMM

[Ingerimm]

1. Ingerimm

Den ohně.

1. Den trhu v měsíci

Týdenní předvádění zboží ve Festumu, výstavy a tradiční vypouštění lodí na vodu.

8. Ingerimm

Den odjezdu.

17. - 20. Ingerimm

Závody povozů a rytířské turnaje v Puninu - více vyřazovacích soutěží.

19. Ingerimm

Svátek na počest Ingerimmova věřícího svatého Rhyse Žence v Abilachtu.

21. Ingerimm

Den zbrojířů (také Den kovářů). Zasvěcenci Ingerimmových kultů se shromažďují v Angbaru k tradičním oslavám a přijímání nováčků do svých společností nebo povyšování na mistry. Je zvykem všech kovářů v zemi dokončovat a nabízet tento den různá unikátní díla a následně je nechat zasvětit bohu. Mimořádně lehké a slavnostní zbraně se často nosí 21. Ingerimma na horním konci čepele.

21. - 23. Ingerimm

Přehlídka zboží v Angbaru. Lidové slavnosti na trpasličí způsob.

RAHJA

[Rahja]

1. - 7. Rahja

Svátek radosti. Nejvyšší kněží Rahji se scházejí v jejím chrámu v Belhance, aby jmenovali nejvyšší kněžku kultu, "Bohyní milovanou".

1. - 30. Rahja

Psí závody v Greifenfurtu.

8. - 12. Rahja

Přehlídka zboží a hry v Grangoru.

20. - 25. Rahja

Rytířský turnaj v Arivoru.

30. Rahja

Svátek očištění. Rituální očištění uměleckých pokladů v chrámech Hesindy. ("Jen to, co je očištěno, může být vyzkoušeno.") Příprava na nový rok a bezejmenné dny velkým úklidem a sebeočištěním. V některých vesnicích musejí být odloženy všechny zbraně ve strážnicích.

BEZEJMENNÝ

[Bezejmenný]

1. z bezejmenných dnů

Třetí Rastullahellah, bezvýznamný svátek v Novadisu. Tento den se provádějí krevní msty. Mladí obyvatelé Novadisu se svlékají ve strašných letních vedrech, aby vyzvali nevěřící a mstitele krve k souboji.


KOMENTÁŘE


Přidat komentář

07.11.2017, 07:58:58 - [mailto] sandy napsal(a):

[comment]This game is really a good game and even one of my favorites. However, it has the least interesting http://www.assignmenthub.co.uk/psychology-assignment characters and will be provided to them by the people themselves.
07.11.2017, 07:57:09 - [mailto] jenny napsal(a):

[comment]This game is really a good game and even one of my favorites. However, it has the least interesting characters and will be provided to them by the people themselves. http://www.assignmenthub.co.uk/psychology-assignment" >psychology assignment help
17.10.2017, 12:26:44 - [mailto] Click Essay napsal(a):

[comment]I was hitched the first run through for a long time. It was somewhat unexpected and very diverting that our separation trial was hung on our nineteenth commemoration. We as a whole get hitched supposing they are the one for us. Be that as it may, individuals change and once in a while never again go down a similar street in life More Detail: http://www.clickessay.com
16.09.2017, 15:46:04 - [mailto] hillarydavidson napsal(a):

[comment]A genuine fortune turns out to be such simply after it's been http://www.dissertationwritinguk.co.uk/write-my-dissertation frantically looked for after. The most important ownership you can possess is an open heart. The most effective weapon you can be is an instrument of peace

[Na začátek stránky] [Zpět na index]
 
Design by Xeon.cz © 2005 - 2023